ENERGOREM Płock

Branża elektryczna

Zakres prac ENERGOREM Płock w branży elektrycznej w szczególności obejmuje:

  • montaż instalacji elektrycznych w wykonaniu zwykłym oraz przeciwwybuchowym,
  • montaż instalacji zasilających nisko, średnio i wysokonapięciowych wraz z zabezpieczeniami oraz blokadami technologicznymi,
  • kontrola istniejących instalacji(testy wszystkich rodzajów zabezpieczeń elektrycznych),
  • badania przeciwporażeniowe elektronarzędzi wg normy PN – 88/E-08400/10, testy przetworników prądowych oraz badanie instalacji odgromowych estakad, zbiorników stałych, kolumn, kominów i budynków,
  • utrzymywanie sprawności technicznej infrastruktury elektroenergetycznej zakładów, a także propozycje jej modernizacji w zakresie: elektrycznych instalacji wewnątrzsiłowych i oświetleniowych, elektroenergetycznych linii kablowych, rozdzielnic średniego oraz niskiego napięcia, instalacji automatyki sterowania i sygnalizacji, instalacji odgromowych i uziemiających, zabezpieczeń generatorów.
  • remonty silników elektrycznych oraz napędów armatury.